นักเศรษฐศาสตร์เชื่อ จีนเปิดเศรษฐกิจเป็นผลดีโดยรวม แต่อาจกระทบเงินเฟ้อได้