“ต้นหอม” ถูกทักอีกแล้ว เทียบให้เห็นชัดๆ

“ต้นหอม” ถูกทักอีกแล้ว เทียบ…