นักขุดทองสมัครเล่นเจอก้อนทองคำยักษ์มูลค่า 5.5 ล้านบาทได้อย่างไร

นักขุดทองสมัครเล่นเจอก้อนทองคำยักษ์มูลค่…